DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Kajijora Tugore
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 7 June 2010
Pages: 347
PDF File Size: 16.89 Mb
ePub File Size: 5.31 Mb
ISBN: 682-9-96591-576-5
Downloads: 86301
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinolrajas

Judecatorii er au persoane particulare, in sensul ca profesia de judecator nu exista. Volume 17 Issue 1 Augpp. Pr etorul putea solutiona anumite litigii, fara a mai trimite partile in fata judec atorului.

Din aceasta cauza, fizionomia pprivat pretorului se compune din doua parti: Care este structura edictelor magis tratilor? Edictele magistratilor L a intrarea in functie, magistratii romani beneficiau de ius edicendi, adica de d reptul de a publica un edict prin care aratau cum inteleg sa-si exercite functii le si ce mijloace juridice vor utiliza in acest scop.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Pana in anul i. Aparitia procedurii formulare In secolul al II-lea i. Une le dintre acestea erau nepermanente, pe cand altele erau permanente. Totusi, senatul putea infleunta procesul de legiferare. Actiunile de buna credinta actiones bonae fidei erau acele actiuni in virtutea carora actul juridic era interpretat cu bu na credinta, judecatorul trecand dincolo de litera actului in scopul stabilirii vointei reale a partilor, adica a scopului urmarit de catre acestea in momentul incheierii actului juridic.

Salvius Iulia nus Iuliancare a trait in vremea lui Hadrian, este autorul Edictului perpetuu si al unei lucrari enciclopedice intitulata Digesta, formata din 90 de carti;? Capacitatea juridica Termenul de persoane desemneaza subiec tele raporturilor juridice. Spre exem plu, fratii intre ei nu au connubium in sens subiectiv.

Rept Roman Molcut Emil

Actiunile cu formula cu transpozitiune au fost create pentru constituirea meca nismului reprezentarii imperfecte in justitie, precum si in scopul sporirii capa citatii juridice a fiului de familie. Dupa retr agerea aureliana, institutiile dreptului daco-roman au fost preluate in obstile satesti, au fost conservate si imbogatite ro,an noi elemente, astfel ca, odata cu f ondarea statelor feudale de sine statatoare, acest sistem a fost insusit si sanc tionat de catre stat, devenind principalul izvor de drept timp de mai multe seco le.

  COURBE DE PEANO PDF

Emil Molcut, Drept privat roman. Fata de pretentiile reclamantului, par atul putea adopta una dintre cele trei atitudini pe care le cunoastem de la proc edura legisactiunilor sa recunoasca, sa nege sau sa nu se apere cum trebuie. Importanta dreptului pr ivat roman Problema importantei dreptului privat roman i-a preocupat pe romanist i inca din epoca Renasterii. Limbajul juridic roman, f oarte bine delimitat de limbajul comun, era utilizat doar in scopul exprimarii v alorilor juridice.

Marii latifundiari se constituie in caste in chise si ereditare, cu cetati si armate proprii, care in multe cazuri sfidau put erea imperiala. Volume 43 Issue 1 Augpp. Partile accesorii ale formulei era toman Sentinta de condamnare are insa un dublu efect, si anume: Volume 95 Issue 1 Augpp.

In practica se asigura i ntaietate imparatului. Este straina fata de barbat si fata de copiii ei si, de aceea, nu va avea vocatie succesorala la mostenirea lor.

In cazul casatoriei cu manus, sotia trecea s ub puterea barbatului, fiind considerata fiica a acestuia.

Dupa infaptuirea c elor doua reforme, dispunem de cele doua criterii in virtutea carora se poate re aliza distinctia dintre societatea gentilica si cea organizata in stat: Ideologia juridica si-a pus amprenta asupra emul egii spiritualitati romane, i-a imprimat caractere specifice, astfel incat ideil e si instututiile juridice au dobandit o puternica identitate proprie, delimitan du-se tot mai clar de alte idei si institutii sociale.

In fata judecatorului, prviat se exprimau in limbajul comun. In sanul familiei romane, rudenia era de dou a feluri: Volume 54 Issue 1 Augpp.

Potrivit dispozitiilor acestei legi, partile puteau cita in 50fata judecatorilor numai texte din lucrarile a cinci jurisconsulti clasici, si a nume Papinian, Paul, Ulpian, Gaius si Modestin.

A treia subcomisie a extras fragmente din opera lui Papinian, alcatuind masa papiniana. Structura sociala a Romei in epoca prestatala Roma a f ost fondata de trei triburi, numite si triburi fondatoare: Aptitudinea persoanelor de a participa la viata juridica se numeste pers onalitate sau capacitate juridica si este desemnata in terminologia romana prin termenul caput.

  HP OFFICEJET G85 MANUAL PDF

Pentru ca personalitatea sa fie completa, trebuiau sa fie indeplin ite trei conditii: Volume 79 Issue 1 Augpp. Volume 48 Issue 1 Augpp.

Rept Roman Molcut Emil

Volume 36 Issue 1 Augpp. Piedicile la casatorie e rau in numar de trei: Volume 11 Issue 1 Augpp. Obiceiurile juridice erau tinute in secret de catre pontifi pre oti ai cultului pagan romancare pretindeau ca acestea le-au fost incredintate de catre zei. Legea celor XII Table Cea mai importanta lege romana a aparut pe fondul confli ctului dintre patricieni si plebei, acestia din urma solicitand in mod rpivat p ublicarea normelor de drept. In privwt roman sunt cunoscute doua forme de casatorie: Acest formalism rigid avea me nirea, pe de o parte, sa faca dreptul civil inaccesibil strainilor, iar, pe de a xrept parte, avea menirea de a sublinia gravitatea efectelor actelor juridice, cu atat mai mult cu cat in epoca fondarii statului roman, economia era inchisa, nat urala, schimbul orivat bunuri avea caracter accidental, iar actele juridice se inche iau foarte rar, erau adevarate evenimente in viata romanilor.

Roan in epoca veche a Jurisprudenta sacrala. De aceea, afirmam ca initial jurisprudenta a avut un caracter sacral, adica un caracter religios. Bandes Inhalt des CVI. Astfel, orice actiune directa poate deveni utila prin introducerea unei fictiuni in formula. Daca in vechea procedura numarul actiunilor er a limitat, in procedura formulara numarul actiunilor era extrem de mare, astfel incat jurisconsultii clasici le-au clasificat dupa mai multe criterii. Forta executorie a sentintei In procedura formularasentinta purta in mod invariabil asupra unei sume de bani.

Volume 74 Issue 1 Augpp. Gestiunea de a faceri 4. Ulpius D omitius Ulpiande asemenea discipolul lui Papinian, avea un stil concis si cl ar. Ac dreot opera legislativa nu are nimic original in ea.